Priser

Økonomi

Det er kun en mindre del af de behandlinger vi tilbyder, som vi rent faktisk selv har indflydelse på prisen af. De fleste er bestemt af sygesikringsoverenskomsten, og du kan se priserne her. Priserne er også tilgængelige på sundhed.dk


Som alle andre, er vi nødt til at opgive vore priser i et interval. Det er nødvendigt da det ikke er muligt at sammenligne eksempelvis to huller i to tænder. 

De er aldrig ens, og kræver forskellige tilgange, materialer, og materialemængder. Tidsforbruget er også individuelt fra tand til tand. Når vi har undersøgt dine tænder, kan vi give dig et fast tilbud.

Det vil ofte være en god ide at være medlem af sygesikringen ”danmark”. Du kan læse mere om hvor meget der gives i tilskud til tandbehandling her.

Betalingspolitik​

​I følge overenskomsten med den offentlige sygesikring, skal patientandelen betales umiddelbart efter endt behandling. Betaling kan foregå kontant eller med Dankort.

Ved større længerevarende behandlinger, vil betaling ske med á conto beløb, så indbetalingerne hele tiden følger den udførte behandling. (Ofte indbetales et acontobeløb svarende til 50% af den samlede forventede regning ved indledning af behandlingen).Ved overskredet betalingsfrist tillægges 2% af fakturabeløbet pr påbegyndt måned.​

Akut

For behandling af akut tandpine ved 1. besøg skal der betales for behandlingen i umiddelbar forlængelse af behandlingen.

Se vores priser her

Links

Her er nogle links til emner som kunne være af interesse for vore besøgende.​